Ano ang ‘bone death’?

Avascular necrosis (AVN), o mas kilala bilang ‘bone death,’ ay isang sakit kung saan ang tissue ng buto ay namamatay dahil sa hindi sapat na suplay ng dugo. Ito ay maaaring dulot ng pinsala o trauma, at kung hindi maagapan ay maaaring humantong sa matinding sakit at pagkasira ng buto. Kamakailan lang, ibinahagi ng sikat na aktres na si Angelica Panganiban ang kanyang pakikibaka sa sakit na ito.

Ano ang Avascular Necrosis?

Ang AVN ay isang kondisyon kung saan nawawalan ng daloy ng dugo ang isang bahagi ng buto, na nagiging dahilan para mamatay ang bone tissue. Kadalasan, ang mga buto sa balakang ay ang karaniwang naapektuhan, ngunit maaari rin itong mangyari sa iba pang bahagi ng katawan gaya ng tuhod, balikat, at bukung-bukong.

Ang Kwento ni Angelica Panganiban

Si Angelica Panganiban ay nagbahagi ng kanyang karanasan sa AVN sa kanyang vlog. Inilahad niya na nagsimula siyang makaramdam ng sakit sa balakang habang buntis sa kanyang anak na si Amila Sabine. Sa tulong ng PRP treatment at iba pang therapy, dahan-dahan siyang nakakabawi sa sakit na ito.

Mga Sanhi ng Avascular Necrosis

Ang AVN ay maaaring sanhi ng iba’t ibang kadahilanan tulad ng:

 • Pinsala o trauma na nagdudulot ng pagkasira ng mga daluyan ng dugo
 • Paggamit ng mga gamot na steroid sa matagal na panahon
 • Pag-abuso sa alak
 • Mga kondisyong medikal gaya ng lupus, sickle cell anemia, at gaout

Sintomas at Maagang Pagtuklas

Mahalaga ang maagang pagtuklas ng AVN upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Ilan sa mga sintomas ay:

 • Pananakit o pamamaga sa apektadong bahagi
 • Limitasyon sa paggalaw
 • Paglala ng sakit kapag naglalakad o gumagalaw

Paggamot sa Avascular Necrosis

May iba’t ibang opsyon sa paggamot ng AVN, na maaaring kabilangan ng:

 • Physical therapy at ehersisyo para mapanatili ang lakas at galaw ng buto
 • PRP treatment at iba pang regenerative therapies
 • Surgical procedures tulad ng core decompression at joint replacement

Pamumuhay na may Avascular Necrosis

Ang pamumuhay na may AVN ay nangangailangan ng patuloy na pangangalaga at pag-iingat upang hindi lumala ang kondisyon. Mahalaga rin ang suporta mula sa pamilya, mga kaibigan, at mga propesyonal sa kalusugan.

Pag-iwas sa Avascular Necrosis

Bagaman hindi lahat ng kaso ng AVN ay maiiwasan, may mga hakbang na maaaring gawin para bawasan ang panganib, gaya ng:

 • Pag-iwas sa sobrang pag-inom ng alak
 • Maingat na paggamit ng mga gamot na steroid
 • Paggamot sa mga kondisyong medikal na maaaring magdulot ng AVN

Ang kaalaman at kamalayan tungkol sa avascular necrosis ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga buto. Ang maagang pagtuklas at wastong paggamot ay susi sa pagharap sa sakit na ito.